การประชุมครั้งแรกของอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคม-สมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมครั้งแรกคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก หัวหน้าคณะอนุกรรมการฯ
การประชุมครั้งแรกของอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคม-สมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมครั้งแรกคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13  (VGP) 

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ชี้ชัดว่า คณะกรรมการกลางพรรคได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ซึ่งนอกเหนือจากคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคม รวมสมาชิก 51 คน ยังมีคณะอนุกรรมการเอกสาร คณะอนุกรรมการกฎบัตรของพรรค คณะอนุกรรมการดูแลงานด้านบุคลากรและคณะอนุกรรมการเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 โดยคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมมีหน้าที่จัดทำเอกสาร 2 ฉบับคือยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2021-2030 และรายงานเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2021-2025 เพื่อไว้ใช้สำหรับการวิเคราะห์ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค ดังนั้น เอกสารดังกล่าวต้องระบุถึงแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งระบุถึงข้อบกพร่อง สาเหตุ การถอดบทเรียน ประสบการณ์และเสนอมาตรากรแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด