การประชุมครบองค์หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาการเกษตรเวียดนามอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - วันที่ 8 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมครบองค์หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาการเกษตรเวียดนามอย่างยั่งยืนผ่านระบบทางไกลในหัวข้อ “ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรเวียดนามเพื่อผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

นี่เป็นโอกาสให้หุ้นส่วนภาครัฐและภาคเอกชนทบทวนกิจกรรมและการพัฒนาของหุ้นส่วนเพื่อพัฒนาการเกษตรเวียดนามอย่างยั่งยืนในตลอด 10ปีที่ผ่านมา อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงานที่ได้บรรลุเพื่อกระชับความร่วมมือหุ้นส่วนภาครัฐและภาคเอกชนในภารกิจการพัฒนาการเกษตรและชนบทอย่างยั่งยืน ผลักดันการดึงดูดการลงทุนเพื่อฟันฝ่าความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลก รวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรเวียดนามในการเจาะตลาดโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด