การประชุมประจำเดือนมกราคมปี๒๐๑๓ของรัฐบาลเวียดนาม

(VOVWorld) – กระทรวง และคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่นต่างๆต้องเตรียมการเป็นอย่างดีให้แก่ตรุษเต๊ตโดยต้องสำรองสินค้าให้เพียงพอ ไม่ปล่อยให้เกิดการขาดแคลนสินค้า และราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น รักษาระเบียบวินัยการจราจร จัดบริการรถสาธารณะให้เพียงพอ โดยเฉพาะ ให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อย และครอบครัวที่อยูในเป้านโยบายในช่วงตรุษเต๊
การประชุมประจำเดือนมกราคมปี๒๐๑๓ของรัฐบาลเวียดนาม - ảnh 1
การประชุมประจำเดือนมกราคมปี๒๐๑๓ของรัฐบาลเวียดนาม(Photo:Internet)

(VOVWorld) – วันที่๒๙มนราคม  ณ สำนักนายกรัฐมนตรี ท่านNguyễn Tấn Dũng นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคมของรัฐบาล จากการรับฟังความคิดเห็นในการประชุม ท่านNguyễn Tấn Dũng ได้กำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติมาตรการสำคัญต่างๆที่รัฐบาลได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมราคาสินค้า ตลาด ปฏิบัติเป้าหมายลดดอกเบี้ย ผลักดันการส่งออก เพิ่มสินเชื่อ เน้นให้ความสนใจในที่ด้านที่ได้รับความสนใจเป็นอันดันต้นๆ ผลักดันการเบิกจ่ายเงินทุนก่อสร้างพื้นฐานและโครงการเป้าหมายแห่งชาติโดยเชื่อมโยงกับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย สินค้าค้างสต๊อกเพื่อแก้ไขอุปสรรคในการผลิตและประกอบธุรกิจ  กระทรวง หน่วยงานและทางการปกครองทุกระดับต้องเน้นปฏิบัติมาตรการต่างๆให้สมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนฉลองเทศกาลตรุษเต๊ตปีมะเส็ง๒๐๑๓อย่างมีความสุข สนุกสนาน ปลอดภัย ประหยัดและ รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ“กระทรวง และคณะกรรมการประชาชนท้องถิ่นต่างๆต้องเตรียมการเป็นอย่างดีให้แก่ตรุษเต๊ตโดยต้องสำรองสินค้าให้เพียงพอ ไม่ปล่อยให้เกิดการขาดแคลนสินค้า และราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น รักษาระเบียบวินัยการจราจร จัดบริการรถสาธารณะให้เพียงพอ โดยเฉพาะ ให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อย และครอบครัวที่อยูในเป้านโยบายในช่วงตรุษเต๊ต”  ในการนี้ บรรดาสมาชิกรัฐบาลได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการสื่อสารในสำนักงานและสถานประกอบการภาครัฐและ ร่างมติของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาที่เร่งด่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นโยบายให้สิทธิ์พิเศษต่อผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านพลังงานปรมาณูและปัญหาสำคัญอื่นๆ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด