การประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการชี้นำความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับจีนและจีนกับเวียดนาม

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม นาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะกรรมการชี้นำความร่วมมือเวียดนาม-จีนได้เข้าร่วมการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนาย ลั๊วชาวฮ้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะกรรมการชี้นำความร่วมมือจีน-เวียดนาม 
การประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการชี้นำความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับจีนและจีนกับเวียดนาม - ảnh 1 นาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะกรรมการชี้นำความร่วมมือเวียดนาม-จีน

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เช่น การธำรงการพบปะสังสรรค์ทุกระดับ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานงานของคณะกรรมการชี้นำความร่วมมือทวิภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ เห็นพ้องที่จะประสานงานในด้านการบริหารชายแดนทางบก จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 20 ปีการลงนามสนธิสัญญาแนวชายแดนทางบกเวียดนาม-จีนและ 10 ปีการปฏิบัติเอกสารทางนิตินัยเกี่ยวกับแนวชายแดนทางบก 3 ฉบับ เป็นต้น ในการนี้ รัฐมนตรีช่วย เลหว่ายจุงได้แสดงความวิตกกังวลต่อปัญหาในทะเลตะวันออก พร้อมทั้ง แสดงความคิดเห็นต่อสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเวียดนามตามกฎหมายสากลและอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 พร้อมทั้ง เสนอให้ทั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือและแก้ไขความขัดแย้งบนเจตนารมณ์ให้ความเคารพสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทุกฝ่าย ข้อตกลงและความเข้าใจร่วมระหว่างสองประเทศและกฎหมายสากล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด