การประชุมพิเศษเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการเกษตรและป่าไม้ AMAF ASEAN+3

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม ณ จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ได้มีการเปิดการประชุมพิเศษเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการเกษตรและป่าไม้ AMAF ASEAN+3 ครั้งที่ 18 โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 10 ประเทศอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียน ผู้บริหารกระทรวงการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำจากประเทศอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศรวม 150 คนเข้าร่วม

ที่ประชุมได้หารือและอนุมัติกรอบนโยบายของอาเซียน+3เกี่ยวกับอาหาร การเกษตร ป่าไม้ กิจกรรมความร่วมมือของ AMAF ASEAN +3 เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารป่าไม้อย่างยั่งยืน การปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การตรวจสอบและบริหารจัดการปัญหาโรคพืชและสัตว์ นาย เหงวียนแองต๊วน อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้เผยว่า“การประชุมครั้งนี้จะหารือถึงมาตรการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการค้ำประกันความมั่นคงด้านอาหาร โภชนาการ การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่มีฐานะยากจนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมกลไกการค้าในภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีและรัสเซีย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศต่างๆ”

ที่ประชุมยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุม AMAF ASEAN+3 ครั้งที่ 19 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศบรูไน ในปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด