การประชุมรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนให้แก่โครงการสำคัญแห่งชาติ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่13สิงหาคม คณะกรรมการประจำของรัฐบาลได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดสรรงบ1หมื่นล้านให้แก่โครงการสำคัญแห่งชาติ ในแผนการลงทุนระยะกลางช่วงปี2016-2020 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้

ในการประชุม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับให้กระทรวงวางแผนและการลงทุนร่วมกับกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนการจัดสรรงบให้มีความสมบูรณ์ก่อนรายงานต่อคณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภา โดยต้องให้ความสนใจสนับสนุนเงินทุนให้แก่แผนการที่จำเป็นและเร่งด่วนเช่นการป้องกันภัยธรรมชาติ การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดินจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนปัญหาน้ำป่าไหลหลากในเขตเขา เป็นต้น 

ในบ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้ประชุมเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการลงทุนก่อสร้างทางด่วนหิวหงิ-จีลัง และด่งดัง-จ่าหลิง ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญเพื่อผลักดันการพัฒนาของจังหวัดกาวบั่ง หลางเซินและท้องถิ่นอื่นๆในเขตเขาภาคเหนือเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด