การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 10

(VOVWORLD) -วันที่ 28 กันยายน ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 10 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ภายใต้อำนวยการของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีต่างประเทศ ฝามบิ่งมิงและรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี Kang Kyung Wha
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 10  - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ฝามบิ่งมิง 

ในการนี้ บรรดารัฐมนตรีได้ย้ำถึงความต้องการในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อควบคุม รับมือและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งเสริมการเข้าร่วมของสถานประกอบการและท้องถิ่นต่างๆ ผลักดันการประสานงานกับอาเซียนและกรอบความร่วมมือแม่โขงอื่นๆ ผลักดันความร่วมมือใน 7 ด้านที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆได้แก่ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งบุคลากร การเกษตรและพัฒนาชนบท โครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสารและเทคโนโลโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ บรรดารัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการปฏิบัติงานในช่วงปี 2021 –2025เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ฝามบิ่งมิง ได้เห็นว่า ความร่วมมือแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีต้องให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการแก้ไขอุปสรรค์และใช้โอกาสในการพัฒนาใหม่ หารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วม เช่น สถานการณ์ในทะเลตะวันออก ปัญหาภัยแล้งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง อาชญกรรมข้ามชาติ เป็นต้นและเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วม ภายหลังการประชุม บรรดารัฐมนตรีได้อนุมัติแถลงการณ์ประธานร่วมและเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 2 ในโอกาสการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 37 ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด