การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 53จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 09-12กันยายน

(VOVWORLD) - ประกาศของกระทรวงการต่างประเทศวันที่ 4กัยายน ระบุว่า การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 53และ การประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องจะจัดขึ้นผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ในกรอบการประชุมดังกล่าว จะมีการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 53 การประชุมคณะกรรมการสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ SEANWFZ การประชุมสภาประสานอาเซียนครั้งที่ 27 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน+1กับ 10ประเทศคู่เจรจา การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน+3 ครั้งที่ 21 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอเชียตะวันออก หรือ EASครั้งที่ 10 ฟอรั่มภูมิภาคอาเซียน หรือ ARFครั้งที่ 27 การประชุมสภาประสานอาเซียนพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาอนุกรรมการ การสนทนาระดับรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับการขยายบทบาทของสตรีต่อสันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนและการสนทนาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนกับตัวแทนคณะกรรมการร่วมรัฐบาลอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งนาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะเข้าร่วมการประชุมต่างๆดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด