การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนามครั้งที่ 12

(VOVWORLD) - ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEM ครั้งที่ 52 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่22-30 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย เมื่อเช้าวันที่ 24 สิงหาคม ได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนามหรือ CLMV EMM ครั้งที่ 12 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจกัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนามครั้งที่ 12 - ảnh 1ภาพการประชุม (congthuong.vn

ที่ประชุมได้ประเมินผลการปฏิบัติแผนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ CLMV ระยะปี2019-2020 อนุมัติแผนการปฏิบัติความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ CLMV ระยะปี2021-2022 แผนการรับมือและฟื้นฟูหลังภาวะโควิด-19

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้เสนอให้ขยายการประสานนโยบายและมาตรการแก้ไขอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นฝ่ายรุกในการเข้าถึงและเสนอให้หุ้นส่วนที่พัฒนาสนับสนุนโครงการร่วมมือในกรอบ CLMV ในระยะใหม่ ปฏิบัติมาตรการที่อำนวยความสะดวกให้แก่การค้า ปฏิรูประเบียบราชการในการส่งออกนำเข้าสินค้า รวมทั้งในด่านชายแดน ขยายการเชื่อมโยงด้านคมนาคมและโลจิสติกส์

บรรดารัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการปฏิบัติความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ CLMV ระยะปี 2019-2020 ที่เน้นความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ปฏิบัติคำมั่นต่างๆในภูมิภาค แผนการฟื้นฟูหลังภาวะโควิด กรอบการพัฒนา CLMV และการพัฒนาแหล่งบุคลากร พร้อมทั้งเห็นพ้องที่จะขยายการประสานงานเพื่อลดผลกระทบต่อกิจกรรมร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ธำรงการหมุนเวียนด้านการค้าและการลงทุนและเสริมสร้างศักยภาพของแต่ละประเทศในการรับมือการแพร่ระบาดและการฟื้นฟูหลังภาวะโควิด-19.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด