การประชุมระดับสูงครั้งที่๔เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

(VOVWorld)-การประชุมระดับสูงครั้งที่๔เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนหรือ HLS ESC ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่๒๑ถึงวันที่๒๒มีนาคม ณ กรุง ฮานอย
การประชุมระดับสูงครั้งที่๔เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน	 - ảnh 1
(VOVWorld)-การประชุมระดับสูงครั้งที่๔เรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนหรือ HLS ESC ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่๒๑ถึงวันที่๒๒มีนาคม ณ กรุง ฮานอย  โดยมีตัวแทนจากเวียดนาม ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซียและสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม  โดยที่ประชุมได้เน้นถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนขององค์การระหว่างประเทศต่างๆ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการของภาคเอกชน  ตลอดจน ความร่วมมือระหว่างนครต่างๆเกี่ยวกับการสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ในการนี้ ได้มีการจัดการประชุมครบองค์เกี่ยวกับโครงการตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเมืองอาเซียนที่ยั่งยืน  บทเรียนและประสบการณ์และเส้นทางไปสู่ การสร้างสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในประเทศอื่นๆ  ซึ่งนครฮาลองและนครดานังของเวียดนามได้รับรางวัลระดับอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนเมื่อปี๒๐๐๘และ๒๐๑๑./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด