การประชุมสุดยอดตัวเมืองอัจฉริยะปี 2019 – ดานัง : สร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะและปลอดภัยมากขึ้นผ่านระบบดิจิทัล

(VOVWORLD) - วันที่ 23 ตุลาคม ณ นครดานัง ได้มีการจัดการประชุมสุดยอดตัวเมืองอัจฉริยะปี 2019 – ดานัง หรือSmart City Summit 2019 – Danang ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะและปลอดภัยมากขึ้นผ่านระบบดิจิทัล” โดยมีผู้แทน 500 คนที่เป็นผู้บริหารของตัวเมืองอัจฉริยะทั่วโลก รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม
การประชุมสุดยอดตัวเมืองอัจฉริยะปี 2019 – ดานัง : สร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะและปลอดภัยมากขึ้นผ่านระบบดิจิทัล - ảnh 1นาย หวิ่งดึ๊กเทอ ประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานังกล่าวปราศรัยในการประชุม (Photo : VGP)

นี่คือโอกาสเพื่อให้ผู้แทนหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะ มาตรการบริหารและวางแผนพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับการพัฒนาของนครต่างๆบนพื้นฐานเทคโนโลยีใหม่ๆจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะมีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างผู้บริหารจังหวัดและนครของเวียดนามกับต่างประเทศเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น การบริหารตัวเมืองอัจฉริยะโดยอาศัย Data Driven โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสำหรับตัวเมืองอัจฉริยะ รัฐบาลดิจิทัล ระบบการเงินสำหรับตัวเมืองอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้ Smart City เป็นต้น

นอกรอบการประชุม ยังมีการจัดงานนิทรรศการแนะนำผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านเทคโนโยโลยีสารสนเทศของสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Smart City ในด้านการศึกษา การเกษตร คมนาคม สาธารณสุขและการท่องเที่ยว เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด