การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 จะมีขึ้นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

(VOVWORLD) - การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 36 จะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

ในฐานะประธานอาเซียน 2020 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกจะเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม การประชุมครบองค์ การประชุมพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิให้แก่สตรีในยุคดิจิทัล การสนทนาระหว่างผู้นำอาเซียนกับการประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียนหรือไอป้า ตัวแทนเยาวชนอาเซียนและสภาธุรกิจอาเซียนหรือ ASEAN BAC

ในนามคณะผู้แทนเวียดนาม ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ในฐานะประธานไอป้าครั้งที่ 41 จะกล่าวปราศรัยในการประชุมพิเศษเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิให้แก่สตรีในยุคดิจิทัล อีกทั้งจะร่วมกับรองประธานสภาแห่งชาติ ต่องถิฟ้องและหัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามในการประชุมไอป้าเข้าร่วมการสนทนาระหว่างผู้นำอาเซียนกับไอป้า

ก่อนหน้านั้น ในระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน ได้มีการจัดการประชุมเตรียมการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ได้เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ สภาประสานงานอาเซียนครั้งที่ 26 และสภาประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียนครั้งที่ 21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เจิ่นต๊วนแอง ได้เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีประเทศที่เข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเป็นประธานการประชุมประชาคมวัฒนธรรม-สังคมอาเซียนครั้งที่ 23.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด