การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนครั้งที่ 22 ในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 3 พฤศจิกายน ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกพร้อมบรรดาผู้นำอาเซียนและนายกรัฐมนตรีจีน หลีเค่อเฉียงได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนครั้งที่ 22 
การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีนครั้งที่ 22 ในกรอบการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ảnh 1บรรดาผู้นำอาเซียนและจีน (vietnamplus) 

ในการประชุม บรรดาผู้นำได้ย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีนต่อสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค อีกทั้งยืนยันถึงความพยายามผลักดันการสนทนา ความร่วมมือ การสร้างสรรค์ความไว้วางใจ การจัดทำและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติต่อกัน ร่วมทั้งการจัดทำซีโอซีโดยเร็วให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล ย้ำถึงความสำคัญของการธำรงบรรยากาศที่สันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ เสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออก ใช้ความอดกลั้น ไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อน ให้ความเคารพกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ปฏิบัติตามดีโอซีอย่างสมบูรณ์ ร่วมกันพยายามสร้างสรรค์ทะเลตะวันออกให้กลายเป็นเขตทะเลที่สันติภาพ เสถียรภาพและร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นผลักดันความร่วมือในด้านที่ต่างให้ความสนใจ เช่นการแลกเปลี่ยนการค้า-การลงทุน รวมทั้งการปฏิบัติพิธิสารเพื่อแก้ไขข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน พยายามให้มูลค่าการค้าต่างตอบแทนบรรลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและการลงทุนบรรลุ 1 แสน 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020 และข้อคิดริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ขยายการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน การท่องเที่ยว การพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกยืนยันว่า อาเซียนให้ความสำคัญบทบาทของจีนต่อความพยายามธำรงสันติภาพ ความมั่คงและเสถียรภาพเพื่อร่วมมือพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค และสนับสนุนการกำหนดปี 2020 เป็นปีร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน-จีน ในการปิดการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้อนุมัติเอกสาร 3 ฉบับ ประกอบด้วยแถลงการณ์ของบรรดาผู้นำอาเซียน-จีนเกี่ยวกับข้อคิดริเริ่มร่วมมือเมืองอัจฉริยะ แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนเกี่ยวกับการผลักดันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์อาเซียน-จีนเกี่ยวกับแผนแบบบูรณาการด้านการเชื่อมโยงอาเซียนและข้อคิดริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด