การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศสมาคมแพทย์เวียดนามรุ่นใหม่

(VOVWorld) – เปิดการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศสมาคมแพทย์เวียดนามรุ่นใหม่
การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศสมาคมแพทย์เวียดนามรุ่นใหม่ - ảnh 1
การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศสมาคมแพทย์เวียดนามรุ่นใหม่(Photo:Internet)

(VOVWorld) -  เช้าวันที่๔ เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศสมาคมแพทย์เวียดนามรุ่นใหม่ครั้งที่๒วาระปี๒๐๑๒ถึงปี๒๐๑๕ในหัวข้อ“ แพทย์รุ่นใหม่ฝึกฝนหล่อหลอมคุณธรรม ยกระดับทักษะความสามารถเพื่อสุขภาพของชุมชน” โดยมีตัวแทนแพทย์๓๐๐คนของแพทย์รุ่นใหม่นับแสนคนทั่วประเทศเข้าร่วมซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญของเยาวชนหน่วยงานสาธารณสุข เป็นพัฒนาการใหม่ของสมาคม เป็นวันงานสามัคคีและปฏิบัติของแพทย์รุ่นใหม่ ที่ประชุมจะประเมินผลการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศสมาคมแพทย์เวียดนามรุ่นใหม่ครั้งที่๑ วาระปี๒๐๐๙ ถึงปี๒๐๑๒ วางเป้าหมาย แนวทาง หน้าที่ดำเนินงานของสมาคมในช่วงปี๒๐๑๒ถึงปี๒๐๑๕ และขบวนการแพทย์รุ่นใหม่เดินหน้า อาสาสมัครในภารกิจการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ที่ประชุมใหญ่ครั้งนี้จะเปิดการรณรงค์และปฏิบัติการรณรงค์แพทย์อาสาเพื่อชุมชน ผลักดันการประชาสัมพันธ์และขยายรูปแบบการระดมพลและรับสมาชิกใหม่  นอกจากนี้ยังมีการระดมแหล่งพลังต่างๆของสังคม การพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือกับองค์การเอกชน สมาคมนายแพทย์ของประเทศต่างในภูมิภาคและโลก จัดการแข่งขันฝีมือแพทย์และกิจกรรมทางวิชาการ  ท่านเหงวียนถิ่ยวาน รองประธานประเทศได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมว่า  “ ทางสมาคมได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยเปิดการรณรงค์ ๓ ครั้ง  กิจกรรมต่างๆของสมาคมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชนและความเชื่อมมั่นของพรรค  ผ่านกิจกรรมเหล่านี้และการปฏิบัติจริง นายแพทย์รุ่นใหม่ได้สะท้อนจิตใจแห่งความเมตตาอารี นี่ถือเป็นโรงเรียนฝึกอบรมให้แก่นายแพทย์รุ่นใหม่ทุกคน ”

ท่านเหงวียนถิ่ยวานยังเสนอว่า สมาคมนายแพทย์สมัยหน้าจะขยายกิจกรรมอาสาเพื่อชุมชนมากขึ้น ช่วยเหลือคนจนและคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญและทุรกันดารให้ได้ใช้การบริการดูแลสุขภาพ  ซึ่งถือเป็นโอกาสเพื่อฝึกอาชีพ คุณธรรม บุคลิกและจิตใจเพื่อชุมชนของพวกเขา./.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด