การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือไอป้า ครั้งที่ 33

ที่ประชุมไอป้าครั้งที่ 33 จะเน้นหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจร่วมกัน เช่น ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม รวมทั้งโครงสร้างและการปฏิบัติงานของไอป้า ตลอดจนโอกาสและความท้าทายของไอป้าในสภาวการณ์ใหม่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิก มีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือไอป้า ครั้งที่ 33 - ảnh 1
เมื่อคํ่าวันที่ 17 กันยายน ณ เมืองลอมบอค จังหวัดนูซา เต็งการา ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการเปิดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือไอป้า ครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมบทบาทของรัฐสภาเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015”  ซึ่งคณะผู้แทนเวียดนามนำโดย นาง Tòng Thị Phóng รองประธานรัฐสภาได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม นาย มาซูกิ อาลี ประธานไอป้าได้ยํ้าถึงความสำคัญของการประชุมไอป้าครั้งนี้ที่มีต่อกระบวนการเชื่อมโยง ผสมผสานและพัฒนาของอาเซียน ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนาบทบาทของอาเซียนให้กลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ที่ประชุมไอป้าครั้งที่ 33 จะเน้นหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจร่วมกัน เช่น ปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม รวมทั้งโครงสร้างและการปฏิบัติงานของไอป้า ตลอดจนโอกาสและความท้าทายของไอป้าในสภาวการณ์ใหม่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิก มีส่วนร่วมรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค การประชุมไอป้าครั้งที่ 33 จะได้รับการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด