การประชุมสรุปผลงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการลักลอบค้าของเถื่อน

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 2 มกราคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการชี้นำ 138 ของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการลักลอบค้าของเถื่อน การทุจริตการค้า การผลิตสินค้าปลอมได้จัดการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั่วประเทศเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานปี 2019 และวางแผนปฏิบัติหน้าที่ในปี 2020
การประชุมสรุปผลงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการลักลอบค้าของเถื่อน - ảnh 1ภาพการประชุม  (VGP)

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า ปัญหาอาชญากรรม การลักลอบค้าของเถื่อน การทุจริตการค้าและการผลิตสินค้าปลอมได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมทั้งกำชับให้ต้องยกระดับประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรม การลักลอบค้าของเถื่อน การทุจริตการค้าและการผลิตสินค้าปลอมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม กลาโหม ความมั่นคงและความปลอดภัยทางสังคม นี่เป็นครั้งแรกที่มีการรวมกันระหว่างคณะกรรมการชี้นำ 138 ของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมกับคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการลักลอบค้าของเถื่อน การทุจริตการค้า การผลิตสินค้าปลอมเพื่อให้การประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับว่า “ต้องพิจารณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเพื่อวางมาตรการแก้ไข”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด