การประชุมสรุป 5 ปีการปฏิบัติงานของสมาคมการสนับสนุนการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดในช่วงปี 2014-2019

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 24 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมสรุป 5 ปีการปฏิบัติงานของสมาคมการสนับสนุนการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดในช่วงปี 2014-2019
การประชุมสรุป 5 ปีการปฏิบัติงานของสมาคมการสนับสนุนการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดในช่วงปี 2014-2019 - ảnh 1 การมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิด (nhandan.com.vn)

การสนับสนุนด้านงานทำให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิดคือหนึ่งในหน้าที่สำคัญของสมาคมฯ

ในการนี้ พลโท เหงวียนดึ๊กซวาด ประธานสมาคมฯได้เผยว่า ในปี 2020 และปีต่อๆไป ทางสมาคมฯจะเน้นทำการวิจัยและปฏิบัติมาตรการต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกสอนอาชีพ สร้างงานทำ การปรับตัวเข้ากับชุมชน การย้ายประชาชนจากเขตที่มีการปนเปื้อนและกับระเบิดไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น ประสานงานกับกองทุนเพื่อสันติภาพหมีลายและองค์กรการกุศลต่างๆในการสนับสนุนด้านงานทำ การตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิด สารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน คนพิการ ผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายในเขตชนกลุ่มน้อย เขตทุรกันการและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ผลักดันการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและวัตถุระเบิดหลังสงคราม การระดมและบริหารการใช้เงินสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด