การประชุมอาเซียน-สหประชาชาติครั้งที่11 โอกาสแห่งการกระชับความร่วมมือกับหุ้นส่วน

(VOVWORLD) -วันที่ 15 พฤศจิกายน ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมอาเซียน-สหประชาชาติครั้งที่11 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำถึงความหมายของการรำลึกครบรอบ 75 วันก่อตั้งสหประชาชาติ และ 20ปีการจัดประชุมระดับสูงอาเซียน-สหประชาชาติและย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหประชาชาติถือเป็นแบบอย่างแห่งความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับองค์การระดับภูมิภาค
การประชุมอาเซียน-สหประชาชาติครั้งที่11 โอกาสแห่งการกระชับความร่วมมือกับหุ้นส่วน - ảnh 1

ในการประชุมอาเซียน-สหประชาชาติครั้งที่11 บรรดาผู้นำได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของทั้งสององค์กรในความร่วมมือแก้ไขความท้าทายต่างๆของโลก และย้ำถึงความต้องการร่วมมือเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การพัฒนาอย่างยั่งยืน การรับมือปัญหาน้ำทะเลหนุน มลภาวะสิ่งแวดล้อม

นาย อันโตนีโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้กล่าวย้ำถึงบทบาทสำคัญและเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างภูมิภาคและโลก ชื่นชมผลสำเร็จของอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ยงแสดงความเห็นว่ายังมีความท้าทายต่างๆที่ต้องแก้ไขเพื่อไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง สหประชาชาติพร้อมสนับสนุนอาเซียนเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชื่นชมเวียดนามที่ประสานและนำพาอาเซียนให้บรรลุผลงานต่างๆในการร่วมมือกับหุ้นส่วนละในการรับมือกับปัญหาโควิด-19 รวมถึงส่วนร่วมของเวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตัวแทนของอาเซียนในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

บรรดาประเทศอาเซียนได้เสนอให้สหประชาชาติช่วยปฏิบัติแผนการรับมือปัญหาโควิด ยกระดับทักษะความสามารถด้านสาธารณสุขป้องกันของภูมิภาค ผลักดันกระบวนการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025และระเบียบวาระการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี2030

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอสามด้านที่สหประชาชาติสามารถช่วยเหลืออาเซียนได้นั่นคือการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างโอกาสผ่านการส่งเสริมกิจกรรมอาสาในอาเซียนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกระบนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในท้องถิ่นของตน การพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนด้วยการสนับสนุนความร่วมมือที่มีความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยได้ยืนยันอีกครังถึงคำมั่นของไทยต่อลัทธิพหุภาคี หลักการในความร่วมมือระหว่างประเทศและความตั้งใจร่วมมืออย่างเข้มแข็งกับทุกประเทศอาเซียนและสหประชาชาติ.

สำหรับปัญหาระหว่างประเทศ สองฝ่ายได้ยืนยันถึงความสำคัญของจิตใจแห่งความรับผิดชอบระดับประเทศในการสร้างสรรค์สันติภาพ การธำรงเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาคโดยเฉพาะท่ามกลางปัญหาการระบาดของโควิด-19ที่คุกคามต่อชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมของทุกประเทศ สองฝ่ายยังได้ยืนยันเป้าหมายสร้างสรรค์ทะเลตะวันออกที่สันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและปลอดภัย พร้อมสนทนาและสร้างสรรค์ความไว้วางใจบนพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายสากล รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982 บรรดาผู้นำได้เรียกร้องให้ปฏิบัติดีโอซีอย่างสมบูรณ์และเร่งจัดทำซีโอซีโดยเร็วบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายสากล

เสร็จสิ้นการประชุม ผู้นำอาเซียนและเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้รับทราบการอนุมัติแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหประชาชาติระยะปี 2021-2025และออกแถลงการณ์ประธานการประชุมอาเซียน-สหประชาชาติครั้งที่11./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด