การประชุมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่ 15

(VOVWORLD) - วันที่ 28 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ หรือ SOMTC เพื่อเตรียมให้แก่การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ หรือ AMMTC ครั้งที่ 15 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนวยการของบรูไนผ่านระบบทางไกล
การประชุมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่ 15  - ảnh 1ภาพการประชุม ณ กรุงฮานอย (cand.com.vn)

ในการนี้ เวียดนามได้เสนอให้ธำรงและขยายความร่วมมืออย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพในกรอบความร่วมมือ SOMTCและAMMTC เพื่อแปรแผนการปฏิบัติแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและคู่สนทนา อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีระยะปี 2021-2025 ให้เป็นรูปธรรม โดยทั้งสองฝ่ายควรประสานงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสืบสวนคดีอาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนและความร่วมมือในการฝึกอบรม ที่ประชุมได้อนุมัติเนื้อหาสำคัญๆเพื่อยื่นเสนอต่อการประชุม AMMTC ครั้งที่ 15 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด