การประชุมเกี่ยวกับงานด้านศาสนาในภาคกลางและเขตที่ราบสูงไตเงียน

(VOVworld) -ตั้งแต่ต้นปี 2013 มาจนถึงปัจจุบัน การประกอบศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาและผู้ที่มีสมณศักดิ์ได้ดำเนินไปตามปกติ

(VOVworld) - ในการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ศาสนาและการบริหารของรัฐเกี่ยวกับงานด้านศาสนาในจังหวัดและนครต่างๆในภาคกลางและเขตที่ราบสูงไตเงียนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศาสนาของรัฐบาลในวันที่ 16 กรกฎาคม ณ นครดานัง บรรดาผู้แทนได้ประเมินว่า ตั้งแต่ต้นปี 2013 มาจนถึงปัจจุบัน การประกอบศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาและผู้ที่มีสมณศักดิ์ได้ดำเนินไปตามปกติ กิจกรรมการฝึกอบรมผู้ที่มีสมณศักดิ์ การแต่ตั้งตำแหน่ง หน้าที่และการย้ายตำแหน่งทางด้านศาสนาได้รับการปฏิบัติเป็นประจำ ศาสนาต่างๆได้จัดกิจกรรมการกุศลและสังคมต่างๆ เข้าร่วมขบวนการแข่งขันรักชาติในท้องถิ่น จัดงานเทศกาลที่คึกคักและปลอดภัยซึ่งมีผู้ที่นับถือศาสนาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก การบริหารของรัฐเกี่ยวกับศาสนาได้รับการปฏิบัติตามแนวทาง นโยบายของพรรคและรัฐ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฤษฎีกาเกี่ยวกับการนับถือทางศาสนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี 2013 คณะกรรมการด้านศาสนาของรัฐบาลจะเน้นปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถึงการแก้ไขและเพิ่มเติมกฤษฎีกาเกี่ยวกับการนับถือศาสนา เป็นที่ปรึกษาและช่วยรัฐบาลปรับปรุงมติเกี่ยวกับความรับผิดชอบ หน้าที่ ขอบเขตอำนาจและองค์กรของคณะกรรมการศาสนาของรัฐบาล./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด