การประชุมเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาว เวียดนาม

(VOVworld) – การประชุมเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาว เวียดนาม
การประชุมเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาว เวียดนาม - ảnh 1
การประชุมเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาว เวียดนาม(Photo:Intrent)

(VOVworld) –วันที่7ธันวาคม ณ เมืองกอนตุม จ.กอนตุม ได้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมครั้งที่8เขตสามเหลี่ยมพัฒนาโดยรัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนาม-ลาว กระทรวงการค้ากัมพูชาได้ยืนยันว่า กิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้แก่ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆทั้งในเขตนี้และท้องถิ่นอื่นๆของทั้ง3ประเทศ ชื่นชมแถลงการณ์ร่วมของฟอรั่มเยาวชน3ประเทศรวมทั้งผลงานความร่วมมือของเยาวชนในเวลาที่ผ่านมา เรียกร้องความสามัคคีและความกระตือรือร้นของเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาภูมิภาค ผู้แทนสามประเทศยังประเมินการปฏิบัติเนื้อหาของแถลงการณ์ร่วมและข้อตกลงฉบับต่างๆที่ได้บรรลุในการประชุมนายกฯรัฐมนตรี3ประเทศ ณ กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2010 เน้นประเมินสถานการณ์การปฏิบัตินโยบายให้สิทธิพิเศษต่อเขตสามเหลี่ยมพัฒนาและแผนการพัฒนาเขตและความร่วมมือกับญี่ปุ่นเป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมจะผ่านความเห็นชอบเนื้อหาความร่วมมือในปี2013
ในกรอบของการประชุมคณะกรรมการประสานงานเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาว เวียดนาม ครั้งที่๘ วันที่๖เดือนนี้ ณ เมืองKon Tum จังหวัด Kon Tumได้มีการจัดการประชุมนักวิชาการเขตสามเหลี่ยมพัฒนาโดยมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนาม ลาว และรัฐมนตรีแห่งรัฐกระทรวงวางแผนกัมพูชาเข้าร่วมเพื่อประเมินการปฏิบัติข้อตกลงฉบับต่างๆที่ผู้นำทั้งสามประเทศได้อนุมัติและวางมาตรการร่วมมือทั้งด้านความมั่นคง การต่างประเทศ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ   ตามการประเมินร่วมกัน ผลของการปฏิบัติแผนแบบเบ็ดเสร็จในเขตสามเหลี่ยมในช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๑๒เป็นสิ่งที่น่ายินดี โครงการร่วมมือลงทุนของทั้งสามประเทศได้มีส่วนร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดต่างๆในเขต นายหนูพอนเคม มาไล ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการลงทุนแขวงเซกองกล่าวว่า“เวียดนามลงทุนในเซกอง ๑๔โครงการ รวมยอดเงินทุน๕๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ อยู่อันดับ๑โดยแหล่งเงินทุนและโครงการลงทุนของบรรดานักลงทุนเวียดนามได้มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะ การเปลี่ยนโฉมใหม่ให้แก่ชนบท สร้างงานและสร้างเสถียรภาพให้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ”  บรรดาผู้แทนได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางร่วมมือในอนาคตเพื่อปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตสามเหลี่ยมให้ถูกทางและบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งทั้งสามประเทศเห็นพ้องกันว่า จะรักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ๑๐ถึงร้อยละ๑๑ต่อปีและเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรให้อยู่ที่๑,๓๐๐เหรียญสหรัฐภายในปี๒๐๑๕ ./.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด