การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน+3ว่าด้วยสวัสดิการสังคมและการพัฒนา

(VOVworld)-นาย Nguyễn Trọng Đàm รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ยืนยันว่า ทุกประเทศในภูมิภาคควรกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน+3ว่าด้วยสวัสดิการสังคมและการพัฒนา - ảnh 1
(VOVworld)-บ่ายวันที่ 14กันยายน การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน+3ว่าด้วยสวัสดิการสังคมและการพัฒนาหรือSOMSWD+3 ครั้งที่7ได้เปิดขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยในการกล่าวปราศรัยเปิดประชุม  นาย Nguyễn Trọng Đàm รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ยืนยันว่า โลกได้มีพัฒนาการที่รวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่คนยากจนและผู้ที่ด้อยโอกาสยังคงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากความก้าวหน้าดังกล่าวหลังสุดพร้อมทั้งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก่อนจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินและภัยธรรมชาติ ดังนั้นทุกประเทศในภูมิภาคควรกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมงานด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา  เพื่อความยุติธรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรัฐบาลประเทศต่างๆทั้งในอาเซียนและเอเซียตะวันออกกำลังวางแนวทางมาตรการที่หลากหลายเพื่อผลักดันการบริการและสวัสดีการสังคมให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีความกลมกลืนไม่มีการจำแนกหรือกีดกันบนพื้นฐานการส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  ในที่ประชุมครั้งนี้ บรรดาผู้แทนได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ รูปแบบและมาตรการความร่วมมือเพื่อปฏิบัติโครงการดังกล่าวในปีต่อๆไปบนพื้นฐานผลประโยชน์ของแต่ละประเทศและภูมิภาค./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด