การประชุมเจ้าหน้าที่อาเซียน-จีนเกี่ยวกับการปฏิบัติดีโอซีครั้งที่18

(VOVWORLD) -การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน-จีนเกี่ยวกับการปฏิบัติแถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีครั้งที่18ได้มีขึ้น ณ เมืองดาลัต จ.เลิมด่ง เพื่อประเมินสถานการณ์และการปฏิบัติ ดีโอซี มุ่งสร้างประมวลหลักปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี
การประชุมเจ้าหน้าที่อาเซียน-จีนเกี่ยวกับการปฏิบัติดีโอซีครั้งที่18 - ảnh 1คณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมประชุม 

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลตะวันออกโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม โดยแสดงความวิตกกังวลว่าถ้าสถานการณ์นี้ยืดเยื้อต่อไปจะอันตรายอย่างยิ่งและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทบกระเทือนและมีแผนการที่ผิดพลาดคุกคามต่อสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค บรรดาประเทศอาเซียนย้ำถึงหลักการณ์แห่งความอดกลั้น ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้กำลัง แก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายสากลและอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี1982หรือ UNCLOS 1982 

เกี่ยวกับการปฏิบัติดีโอซี ที่ประชุมเห็นพ้องพยายามค้ำประกันการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และมี ประสิทธิภาพโดยเน้นการสร้างความไว้วางใจและร่วมมือแกไขความท้าทายร่วมต่างๆเช่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการปฏิบัติต่อชาวประมงอย่างมีมนุษยธรรม ด้านการเจรจาเกี่ยวกับซีโอซี ประเทศต่างๆได้ชื่นชมการตรวจสอบรอบแรกร่างเอกสารซีโอซีและเห็นว่าควรธำรงผลักดันความคืบหน้าที่ได้บรรลุเพื่อพยายามสร้างสรรค์ระเบียบการที่มีประสิทธิผล เป็นรูปธรรมและสามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่ซับซ้อนดังปัจจุบัน

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม คณะผู้แทนเวียดนามได้อภิปรายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในทะเลตะวันออกโดยเฉพาะกรณีละเมิดสิทธิอธิปไตยและสิทธิอำนาจศาลของเวียดนามอย่างรุนแรง ยืนยันจุดยืนที่ชอบธรรมของเวียดนามบนพื้นฐานการรองรับของกฎหมายสากลและของ UNCLOS 1982  ซึ่งสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลตะวันออกนั้นยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีหลักปฏิบัติร่วมที่มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายสากลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในลักษณะนี้ในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด