การประชุมเศรษฐกิจต่างประเทศเวียดนามครั้งที่ 3

เวียดนามมีความเชื่อมั่นต่อความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2012

      เช้าวันที่ 11 มกราคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมเศรษฐกิจต่างประเทศเวียดนามครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "การเดินทางสู่โลกใหม่" โดยมีกลุ่มบริษัทข้ามชาติและสถานประกอบการเวียดนามกว่า 200 แห่งเข้าร่วม โดยมีการหารือเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญต่างๆ เช่น สถานะของเวียดนามในเอเชียและบนเวทีโลก แนวทางการพัฒนาใหม่ของเวียดนาม ภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน เป็นต้น       ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมท่าน Hoang Trung Hai รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำว่า  ในสภาวการณ์ วิกฤต์เศรษฐกิจที่ผ่านมา เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติกลุ่มมาตรการแก้ไขด้านเศรษฐกิจ เปลี่ยนเป้าหมายจากการขยายตัวไปเป็นการควบคุมภาวะเงินเฟ้อ สร้างเสถียรภาพให้แก่เศณษฐกิจมหภาคและรักษาสวัสดิการสังคม  และคาดว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2012 จะเต็มไปด้วยความซับซ้อน ความไร้    เสถียรภาพและการฟื้นตัวไปอย่างล่าช้า ดังนั้น เวียดนามต้องมีความตั้งใจให้มากขึ้นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศต่อไป โดยยืนยันว่า วน.จะปฏิบัติการสนทนาเป็นประจำกับบรรดาสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อนำผลประยชน์มาสู่ประเทศ  “ เวียดนามมีความเชื่อมั่นต่อความหวังในการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2012 ซึ่งจากประสบการณ์ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามเห็นว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์บรรยากาศการประกอบธุรกิจที่มีความสะดวกและมีความยุติธรรมมากขึ้น รวมทั้งมีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ พวกเราได้ระบุว่า ปี 2012 นี้จะเป็นปีเริ่มต้นการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในสามด้านคือ  การปฏิรูปโครงสร้างการลงทุน การปฏิรูปสถาบันการเงินและการปฏิรูปสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการภาครัฐ  นอกจากนี้ ต้องหารือเกี่ยวกับมาตรการสร้างเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจมหภาค การควบคุมภาวะเงินเฟ้อ การแก้ปัญหาความยากจนและการรักษาสวัสดิการสังคม พร้อมทั้งใช้พลังทุกแหล่งเพื่อปรับปรุงระเบียบการตลาดและสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่ยุติธรรม ปฏิรูประเบียบราชการและอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น”./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด