การประชุมแพทย์แผนโบราณของบรรดาประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงครั้งที่ 9 จะมีขึ้น ณ กรุงฮานอย

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน ณ กรุงฮานอย จะมีการจัดการประชุมแพทย์แผนโบราณของบรรดาประเทศในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงครั้งที่ 9 ปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “แพทย์แผนโบราณกับการดูแลสุขภาพให้แก่ชุมชน” โดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเป็นเจ้าภาพและมีตัวแทนเกือบ 250 คนจากประเทศในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง กลุ่มอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม

ที่ประชุมได้สรุปผลการปฏิบัติเนื้อหาของการประชุมครั้งที่ 8 ที่ได้มีขึ้น ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์เมื่อปี 2017 พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านนี้ของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

ในกรอบของงาน จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานนิทรรศการเกี่ยวกับแพทย์แผนโบราณของประเทศต่างๆ การสาธิตการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรและการสัมมนานานาชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการประยุกต์ใช้แพทย์แผนโบราณในการดูแลสุขภาพให้แก่ชุมชน ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของแพทย์แผนโบราณเวียดนามและบรรดาประเทศในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะเสนอเนื้อหาความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับบรรดาประเทศในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและระหว่างเวียดนามกับจีนในการรักษาและพัฒนาการแพทย์แผนโบราณ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด