การประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขจากมุมมองเรื่องเพศ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 11กันยายน  ณ กรุงฮานอย แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ร่วมกับสหพันธ์สตรีเวียดนามและสหพันธ์แรงงานเวียดนามจัดการประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข
การประชุมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขจากมุมมองเรื่องเพศ - ảnh 1 ภาพการประชุม (dangcongsan.vn)

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เผยว่า ต้องกำหนดกรอบทางกฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศเพื่อแก้ไขปัญหาการเหลื่อมล้ำของเงินเดือนระหว่างแรงงานชายกับแรงงานหญิง พร้อมทั้งต้องค้ำประกันสิทธิความเสมอภาคของผู้ใช้แรงงานในการเข้าร่วมการอบรม การดูแลสุขภาพ กำหนดเวลาทำงาน การลาคลอดและการดูแลบุตรหลังคลอด ตลอดจนต้องกำหนดเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณสำหรับผู้ชายและผู้หญิงในสาขาอาชีพต่างๆให้ชัดเจน

ร่างกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขได้ระบุถึงการปรับลดเวลาทำงานจาก 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็น 44ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งถูกคัดค้านจากสถานประกอบการบางแห่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด