การประชาสัมพันธ์สัญจรเกี่ยวกับเขตชายแดน เกาะแก่งและทะเลเวียดนาม

(VOVworld) – การจัดการประชาสัมพันธ์สัญจรเกี่ยวกับเขตชายแดน เกาะแก่งและทะเลเวียดนามคือกิจกรรมที่มีความหมายที่เป็นรูปธรรมเพื่อประชา สัมพันธ์ ปลุกเร้าประชาชนทุกชั้นชนของจังหวัดกว๋างหงายและทั่วประเทศ ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติจงใฝ่สันติภาพ

การประชาสัมพันธ์สัญจรเกี่ยวกับเขตชายแดน เกาะแก่งและทะเลเวียดนาม - ảnh 1
เรือเวียดนามออกทะเล

(VOVworld) – เช้าวันที่ 14 มิถุนายน ณ ท่าเรือปลา ตี่งหว่า ตำบล ตี่งหว่า เมืองกว๋างหงาย กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยวได้ประสานกับจังหวัดกว๋างหงายจัดการประชาสัมพันธ์สัญจรเกี่ยวกับเขตชายแดนและเกาะแก่งเวียดนามโดยมีจังหวัดและนครในเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้และเขตที่ราบสูงไตเงวียน 11 แห่งเข้าร่วม ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่าน หวิ่งหวิงอ๊าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯได้เผยว่า ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในทะเลตะวันออกทวีความตึงเครียดเนื่องจากจีนส่งแท่นขุดเจาะไหหยาง 981 เข้ามาตั้งในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนามอย่างอุกอาจ เรือตรวจการณ์และเรือประมงของจีนกระทบกระทั่งและชนเรือประมงเวียดนามอย่งต่อเนื่องแต่เวียดนามยังคงยืนหยัดใช้มาตรการที่สันติและใช้ทุกโอกาสสนทนาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสันติ
การจัดการประชาสัมพันธ์สัญจรเกี่ยวกับเขตชายแดน เกาะแก่งและทะเลเวียดนามคือกิจกรรมที่มีความหมายที่เป็นรูปธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ ปลุกเร้าประชาชนทุกชั้นชนของจังหวัดกว๋างหงายและทั่วประเทศ ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติจงใฝ่สันติภาพและเป็นการยืนยันถึงอธิปไตยที่ศักดิ์สิทธิ์ของปิตุภูมิเพื่อแสดงความรักชาติ ส่งเสริมเกียรติประวัติที่ดีงามของประชาชนเวียดนามในกระบวนการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ส่งเสริมให้ประชาชนสามัคคี ยกระดับความภาคภูมิใจประชาชาติเพื่อพิทักษ์รักษาอธิปไตยที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศตามกฎหมายเวียดนามและกฎหมายสากล./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด