การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตแม่น้ำโขงตอนล่างสร้างรายได้กว่า 9 หมื่น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

(VOVWORLD) - วันที่ 14 สิงหาคม ณ นครเกิ่นเทอ ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 6 เกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวในเขตแม่น้ำโขงตอนล่างโดยมีผู้แทนของสำนักงานดูแลการท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวของ 4 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย เมียนมาร์และเวียดนามเข้าร่วม นี่คือโอกาสให้ท้องถิ่นของแต่ละประเทศประชาสัมพันธ์ศักภาพการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต

ในการนี้ นาย ห่าวันเซียว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเวียดนามเผยว่า ในแต่ละปี บรรดาประเทศในเขตแม่น้ำโขงตอนล่างได้จัดการประชุมเพื่อหารือแผนการปฏิบัติและการเชื่อมโยงเพื่อจัดทำโปรแกรมทัวร์ร่วมกันและทัวร์ระหว่างประเทศเพื่อดึงดูดนักลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำที่เวียดนามริเริ่มในกรอบความร่วมมืออาเซียนได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก

ตามข้อมูลสถิติของสำนักงานปรึกษาการท่องเที่ยวแม่โขงของ 4 ประเทศในเขตแม่โขงตอนล่างในปีที่ผ่านมาปรากฎว่า 4 ประเทศนี้ได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 63 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2017 ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาคบรรลุ 6.7 ล้านคน คิดเป็นเกือบร้อยละ 11 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยว 4 ประเทศดังกล่าวและสร้างรายได้กว่า 9 หมื่น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด