การพัฒนาหน่วยงานเลี้ยงปศุสัตว์เวียดนามตามแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ลงนามมติอนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานเลี้ยงปศุสัตว์ในช่วงปี 2021 -2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045  

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมุ่งสู่เป้าหมายการส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งของเขตนิเวศวิทยา เพื่อพัฒนาหน่วยงานเลี้ยงปศุสัตว์ในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผสานกับการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า ยกระดับมูลค่า  การค้ำประกันความปลอดภัยทางชีวภาพ โรคระบาด สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ ผลักดันการส่งออก การสร้างงานทำและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังกำนหนดความต้องการพัฒนาหน่วยงานเลี้ยงปศุสัตว์ตามแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ผลักดันการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์    การเลี้ยงปศุสัตว์รูปแบบเก่าตามแนวทางการผลิตที่มีคุณภาพสูง ผลักดันการวิจัยวิทยาศาสตร์ การปรับตัวและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงปี 2030 เวียดนามจะติดกลุ่มประเทศที่มีระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ที่พัฒนาในภูมิภาคและวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 พัฒนาเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจที่ทันสมัยและพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษาและการเชื่อมโยงกับตลาดจำหน่ายสินค้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด