การพัฒนาเศรษฐกิจที่อิสระ พึ่งตนเองในเวลาที่จะถึง

(VOVWORLD) -ในกรอบการประชุมครั้งที่ 4 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 เช้าวันที่ 27 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในปี 2022 ร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2023 โดยการประชุมได้รับการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ 
การพัฒนาเศรษฐกิจที่อิสระ พึ่งตนเองในเวลาที่จะถึง - ảnh 1ภาพของการประชุม

สำหรับผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2022 และร่างแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมปี 2023 บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติเห็นว่า ใน 9 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ภาวะเงินเฟ้อได้รับการควบคุม คาดว่า ในปี 2022 จะบรรลุ 14 เป้าหมาย จาก 15 เป้าหมายที่ได้วางไว้  นาย เหงวียนหิวทง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบิ่งถวนได้เผยว่า

“เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและบรรลุผลงานในทุกด้าน คาดว่า อัตราการขยายตัวจีดีพีในปี 2022 จะอยู่ที่ร้อยละ 8 เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่องค์การระหว่างประเทศชื่นชมเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและรับมือโรคโควิด -19”

บรรดาผู้แทนเห็นว่า จุดเด่นของเศรษฐกิจเวียดนามคือการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้น และมีสถานประกอบการที่ได้รับการจัดตั้งใหม่มากขึ้น สามารถดึงดูดเงินลงทุนเอฟดีไอเป็นจำนวนมาก แต่ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงหนักหน่วงมาก การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ ราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจเวียดนาม จากสถานการณ์ดังกล่าว นาย หวิ่งแทงเฟือง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเตยนิงได้เห็นว่า

“ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและตลาดการเงินโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อมีความคล่องตัวในการผสานระหว่างการปฏิบัตินโยบายงบประมาณ นโยบายการเงิน การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ค้ำประกันความสมดุลย์ของเศรษฐกิจ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างภูมิภาคต่างๆทำให้มีการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจในระยะยาว ดังนั้น ต้องค้ำประกันการพัฒนาของเศรษฐกิจเวียดนามที่อิสระ พึ่งตนเองในการผสมผสานด้านเศรษฐกิจในระยะใหม่ โดยก่อนอื่น ต้องเน้นใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าและการลงทุนเพื่อผลักดันการส่งออก”

ในสภาวการณ์ที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นับวันยิ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ บรรดาผู้แทนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนามจนถึงปี 2030 จะคิดเป็นร้อยละ 30 ของจีดีพี สัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลในแต่ละแขนงอาชีพและด้านอยู่ที่ร้อยละ 20 ในเช้าวันเดียวกัน บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านวัฒนธรรม สาธารณสุข การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ การลงทุนสาธารณะ การผลักดันการปฏิบัติโครงการที่สำคัญของประเทศ และโครงการเป้าหมายแห่งชาติ เป็นต้น

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาล สภาแห่งชาติให้ความช่วยเหลือ ค้ำประกันงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย เขตที่ห่างไกลความเจริญ ให้ความสนใจต่อหน่วยงานการศึกษา วัฒนธรรมและสาธารณสุข การเบิกจ่ายเงินทุนอย่างรวดเร็วเพื่อปฏิบัติ 3 โครงการเป้าหมายแห่งชาติ ได้แก่การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน  นางโบ๊ถิซวนลิง ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบิ่งถวนได้แสดงความคิดเห็นว่า

“ดิฉันชื่นชมจุดยืนการชี้นำและการบริหารของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีในปี 2023 และ 12 หน้าที่และมาตรการหลัก ดิฉันให้ความสนใจต่อจุดยืนที่ 5ในการชี้นำของรัฐบาลคือการพัฒนาวัฒนธรรมให้ทัดเทียมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การค้ำประกันความยุติธรรมทางสังคม การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจให้แก่ประชาชน ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง”

ในบ่ายวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน ฝามถิแทงจ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม เหงวียนกิมเซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด่าวห่งลานได้ตอบคำถามเกี่ยวกับบางปัญหาที่ผู้แทนสภาแห่งชาติให้ความสนใจ นอกจากนี้ บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติยังหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ร้อนระอุในสังคม เช่น การขาดแคลนแรงงาน ครูอาจารย์ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด