การพบปะระหว่างผู้นำอาเซียนนอกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ณ กรุงเทพฯ ได้มีการจัดการพบปะระหว่างผู้นำอาเซียนกับตัวแทนของสภารัฐสภาอาเซียนหรืออาเซียน-ไอป้า สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนหรืออาเซียน-BAC ตัวแทนเยาวชนอาเซียน ในโอกาสการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34
การพบปะระหว่างผู้นำอาเซียนนอกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 34 - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก พบปะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย โจโก วีโดโด (vietnamplus) 

ในการพบปะอาเซียน-ไอป้า บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมืออาเซียยน-ไอป้าเพื่อเป้าหมายปฏิบัติแผนการแบบบูรณาการในสามเสาหลักให้ประสบความสำเร็จ มีข้อเสนอของอาเซียน-ไอป้าเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการก่อการร้าย ความเสมอภาคทางเพศ การเตรียพร้อมให้แก่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินเรือและการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและสามัคคี

ส่วนในการพบปะกับกับตัวแทนเยาวชนอาเซียน บรรดาผู้นำได้รับฟังความเห็นของเยาวชนต่อการศึกษาที่มีคุณภาพสูง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในทุกด้าน สร้างโอกาสให้แก่การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ สถานประกอบการที่เพิ่งได้รับการก่อตั้ง การฝึกสอนอาชีพ ผลักดันการเข้าร่วมของเยาวชนต่อกระบวนการออกมติต่างๆ

ในการพบปะกับอาเซียน-BAC บรรดาผู้นำได้รับทราบข้อเสนอของอาเซียน-BAC เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล เสริมสร้างความสามารถให้แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม อำนวยความสะดวกให้แก่การค้า การเชื่อมโยงการค้าดิจิตอลในภูมิภาค ส่งเสริมเสรีภาพด้านการบริการการเงิน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว สถานประกอบการที่เพิ่งได้รับการก่อตั้งและผู้ประกอบการสตรี

ในการพบปะต่างๆ ในนามรัฐบาลเวียดนาม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ชื่นชมการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมของไอป้า อาเซียน-BAC และเยาวชนอาเซียน และมีความประสงค์ว่า กลไกนี้จะส่งเสริมความรับผิดชอบของตนมากขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันความสามัคคี ความเข้าใจ ความร่วมมือและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืน มุ่งสู่ประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด