การพบปะสังสรรค์ตามประเพณีของนักปฏิวัติเขตไซง่อน – Gia Dinh

เช้าวันที่ 27 เดือนนี้หรือวันที่ 5 เดือนอ้ายตามจันทรคติ ณ วิหาร Gia Dinh อำเภอ Cu Chi ได้มีการพบปะสังสรรค์ตามประเพณีของนักปฏิวัติเขตไซง่อน – Gia Dinh

การพบปะสังสรรค์ตามประเพณีของนักปฏิวัติเขตไซง่อน – Gia Dinh - ảnh 1

เช้าวันที่ 27 เดือนนี้หรือวันที่ 5 เดือนอ้ายตามจันทรคติ ณ วิหาร Gia Dinh อำเภอ Cu Chi ได้มีการพบปะสังสรรค์ตามประเพณีของนักปฏิวัติเขตไซง่อน – Gia Dinh โดยในการนี้ นาย Le Hoang Quan ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ได้กล่าวยืนยันถึงเกียรติประวัติการปฏิวัติที่รุ่งโรจน์ของประชาชนเขตไซง่อน – Gia Dinh ในอดีตและเผยว่า ในตลอด 36 ปีที่ผ่านมา พรรคสาขาและประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ร่วมมือกับประชาชนทั้งประเทศพยายามสร้างสรรค์สังคมนิยมและปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ ในตลอด 25 ปี นครโฮจิมินห์ได้ประสบผลสำเร็จอย่างที่น่ายินดี ซึ่งไม่เพียงแต่มีความหมายทางประวัติศาสตร์เท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมต่อการรักษาความมั่นคงทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและการต่างประเทศ สร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองที่โปร่งใสและมั่นค่ง  “ ไซง่อน Gia Dinh - นครโฮจิมินห์ได้เดินหน้าในสงครามต่อต้านอเมริกาเพื่อกู้ชาติและในยุคเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ   ในช่วงการปฏิวัติปัจจุบัน นครโฮจิมินห์ก็มีความพยายามบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในภารกิจการพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีประชาธิปไตยและอารยธรรม”./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด