การพบปะสังสรรค์มิตรภาพ “การอวยพรปีใหม่ของประเทศเอเชีย”

ค่ำวันที่๘เมษายน ณ กรุงฮานอย   สหพันองค์การมิตรภาพสาขากรุงฮานอยได้ประสานกับสมาคมพุทธศาสนาเวียดนามสาขากรุงฮานอย  สถานทูตลาว  ไทย กัมพูชา พม่า อินเดียและศรีลังกาจัดการพบปะสังสรรค์มิตรภาพ  “การอวยพรปีใหม่ของประเทศเอเชีย”
การพบปะสังสรรค์มิตรภาพ  “การอวยพรปีใหม่ของประเทศเอเชีย” - ảnh 1
การแสดงของนักศึกษาลาวที่กำลังศึกษาในเวียดนาม(photo dangcongsan.vn)

(VOVWorld)-ค่ำวันที่๘เมษายน ณ กรุงฮานอย   สหพันองค์การมิตรภาพสาขากรุงฮานอยได้ประสานกับสมาคมพุทธศาสนาเวียดนามสาขากรุงฮานอย  สถานทูตลาว  ไทย กัมพูชา พม่า อินเดียและศรีลังกาจัดการพบปะสังสรรค์มิตรภาพ  “การอวยพรปีใหม่ของประเทศเอเชีย”  โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารของสหพันองค์การมิตรภาพเวียดนามและสาขากรุงฮานอย   สมาคมพุทธศาสนาเวียดนามส่วนกลางและสมาคมพุทธศาสนาสาขากรุงฮานอย    ตัวแทนจากสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ลาว ไทย กัมพูชา พม่า อินเดียและศรีลังกา  เอกอัครราชทูตพร้อมภริยา  เจ้าหน้าที่สถานทูตและองค์การระหว่างประเทศประจำเวียดนามเข้าร่วม   ในนามของเจ้าหน้าที่บริหารและประชาชนกรุงฮานอย  นาย Đào Văn Bình  ประธานคณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิกรุงฮานอย  ประธานสหพันธ์องค์การมิตรภาพสาขากรุงฮานอย ได้ส่งสาส์นอวยพรถึงครอบครัวและประชาชนประเทศต่างๆให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขในโอกาสปีใหม่   พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า   กิจกรรมต่างๆในลักษณะเดียวกันนี้จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจกัน  กระชับความสามัคคี  ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างชาวกรุงฮานอยกับประชาชนในทั่วโลก  โดยเฉพาะ  ประชาชนในแถบเอเชีย  ในการนี้   บรรดาผู้แทนได้ร่วมกันเข้าร่วมพิธีผูกข้อมือ พิธีรดน้ำดำหัว พิธีโฮลิหรือพิธีแห่งสีสรรค์ของอินเดีย การแสดงมินิคอนเสริตจากศิลปินเวียดนาม พร้อมทั้งการแสดงระบำรำฟ้อนของเจ้าหน้าที่สถานทูตและนักศึกษาลาว ไทย กัมพูชา พม่า อินเดียและศรีลังกาที่กำลังศึกษาในเวียดนาม   นอกจากนี้  บรรดาผู้เข้าร่วมงานยังได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายของฮานอยและของแต่ละประเทศ  ในนามเพื่อนมิตรชาวต่างประเทศ   นาย Ranjit Rae เอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนามได้กล่าวขอบคุณสหพันองค์การมิตรภาพสาขากรุงฮานอยและสมาคมพุทธศาสนาเวียดนามสาขากรุงฮานอยที่ได้จัดการพบปะสังสรรค์ครั้งนี้  ซึ่งได้มีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างประเทศต่างๆ พร้อมทั้ง แสดงความยินดีว่า  นี่เป็นครั้งแรกที่เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของอินเดียที่ได้รับการเผยแพร่ในการพบปะสังสรรค์มิตรภาพ  “การอวยพรปีใหม่ของประเทศเอเชีย” และแสดงความเชื่อมั่นว่า  ประชาชนในเประเทศเอเชียจะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ามกลางสันติภาพและมีความเจริญรุ่งเรือง./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด