การลงทุนในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาเป็นการลงทุนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่ 26  พฤศจิกายน ณ อาคารสภาแห่งชาติ ได้มีการจัดการประชุมการปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการอนุมัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี 2021 -2030 
การลงทุนในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาเป็นการลงทุนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงวียนถิกิมเงิน 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงวียนถิกิมเงินได้ย้ำว่า การลงทุนให้แก่เขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การใช้ศักยภาพและจุดแข็งของเขต สร้างกลไกและนโยบายเพื่อพัฒนาแหล่งบุคลากร ส่งเสริมให้ชนกลุ่มน้อยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการผลิตและแก้ไขปัญหาความยากจน “เวียดนามพยายามปฏิบัติแผนการลงทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีความรับผิดชอบทั้งใน 3 เสาหลักได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมอย่างมีความยุติธรรมและมีความเสมอภาคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยให้ความสำคัญต่อบทบาทการเป็นผู้นำและการตรวจสอบของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับ  เดินพร้อมกับรัฐบาลในการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค้ำประกันหลักความยุติธรรม ความสามัคคีและช่วยเหลือกันเพื่อพัฒนาเขตชนกลุ่มน้อย”

ประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงินยังเสนอให้รัฐบาลเสร็จสิ้นการจัดทำโครงการปฏิบัติงานเพื่อแปรมติและเอกสารทางนิตินัยให้เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม แนะนำให้กระทรวง หน่วยงาน สภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครต่างๆปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติให้ประสบความสำเร็จ  ซึ่งบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติจะพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและทำการตรวจสอบการปฏิบัติมติต่างๆของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่าในยุคใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด