การสนทนาความมั่นคงระดับรัฐมนตรีช่วยครั้งแรกเวียดนาม-พม่า

(VOVworld)–นี่เป็นนิมิตหมายสำคัญในความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคง ทั่วไปเวียดนามกับกระทรวงมหาดไทยพม่า ผ่านระเบียบการสนทนาด้านความมั่นคง

(VOVworld) – ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน โตเลิม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามได้ย้ำว่า นี่เป็นนิมิตหมายสำคัญในความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามกับกระทรวงมหาดไทยพม่า ผ่านระเบียบการสนทนาด้านความมั่นคง ทุกๆปี ผู้นำทั้งสองฝ่ายจะพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ  มาตรการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงใหม่ โดยเฉพาะการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมระหว่างประเทศ อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมยาเสพติด ส่วนนาย กีโอ กีโอตูน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพม่าได้แสดงความเชื่อมั่นว่า การประชุมสนทนาความมั่นคงระดับรัฐมนตรีช่วยครั้งแรกระหว่างสองประเทศจะประสบความสำเร็จเพื่อมีส่วนร่วมเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีงามระหว่างเวียดนามกับพม่า
ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบการสนทนาความมั่นคงระดับรัฐมนตรีช่วยระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามกับกระทรวงมหาดไทยพม่า./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด