การสัมมนานานาชาติ “ปัญหาทางนิตินัยที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของพีซีเอ”

(VOVworld) – การสัมมนานาชาติภายใต้หัวข้อ “ ปัญหาทางนิตินัยที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือพี ซีเอที่ถูกจัดตั้งตามภาคผนวกที่ 7 ของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ปี 1982 ได้มีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์

การสัมมนานานาชาติ “ปัญหาทางนิตินัยที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของพีซีเอ” - ảnh 1
การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆของจีนในทะเลตะวันออก (Photo CSIS)

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 23 กรกฎาคม การสัมมนานาชาติภายใต้หัวข้อ “ ปัญหาทางนิตินัยที่เกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือพีซีเอที่ถูกจัดตั้งตามภาคผนวกที่ 7 ของอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ปี 1982 ได้มีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ ภาคใต้เวียดนาม โดยมีตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสากล กฎหมายทะเลทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 200 คนเข้าร่วม ในการนี้ ได้มีการหารือและประเมินมาตรการด้านตุลาการเพื่อแก้ไขการพิพาทในทะเลตะวันออกบนพื้นฐานของกฎหมายทางทะเลปี 1982และอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับต่างๆ ศ.ดร.มายห่งกวิ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนิติศาสตร์นครโฮจิมินห์และประธานคณะกรรมการจัดงานได้เผยว่า “การวิจัยมาตรการเพื่อแก้ไขด้านตุลาการตามอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเล โดยเฉพาะการใช้ศาลอนุญาโตตุลาการที่ถูกจัดตั้งตามภาคผนวกที่ 7 ของอนุสัญญาของสหประชาชาติเป็นตัวเลือกแรกของบรรดาประเทศที่มีการพิพาทในทะเลในปัจจุบัน โดยเฉพาะหลังจากที่พีซีเอได้ออกคำวินิจฉัยเกี่ยวกับกรณีฟ้องร้องระหว่างฟิลิปินส์กับจีน”
ผู้แทนทุกคนยังย้ำว่า ในมุ่มมองระหว่างประเทศ คำวินิจฉัยดังกล่าวของพีซีเอมีความหมายทั้งทางการเมืองและทางกฎหมาย ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบรรดาประเทศในทะเลตะวันออก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเวียดนามและประเทศต่างๆในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด