การสัมมนาออนไลน์ “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเวียดนาม - ไทย“

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 23 กันยายน ได้มีการจัดการสัมมนาออนไลน์ "ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเวียดนาม - ไทย" ซึ่งจัดโดยสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยและสถานไทย ณ กรุงฮานอย

การสัมมนาออนไลน์ “ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเวียดนาม - ไทย“ - ảnh 1การสัมมนาออนไลน์ "ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเวียดนาม - ไทย" (vietnamplus)

ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างซับซ้อน เศรษฐกิจโลก รวมทั้งไทยและเวียดนามได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การจัดการสัมมนาออนไลน์ "ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเวียดนาม - ไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในสถานการณ์แห่งการระบาดของโควิด-19 ผู้แทนที่เข้าร่วมการสัมมนามีนักวิชาการ ตัวแทนของสถานทูตไทย ณ กรุงฮานอย สถานทูตเวียดนามในประเทศไทย หอการค้าไทย หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือVCCI ผู้เชี่ยวชาญ CEO ของสถานประกอบการไทยและเวียดนาม

การสัมมนาแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยวิทยากรนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาหลัก ได้แก่ นโยบายฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนาม – ไทย การรับมือผลกระทบในทางลบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อการดำเนินธุรกิจในเวียดนามและไทย เศรษฐกิจดิจิทัลและแรงขับเคลื่อนสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต สถานการณ์การค้าและการลงทุนในสภาวการณ์แห่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การสัมมนาเป็นโอกาสเพื่อแนะนำและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเวียดนาม รวมทั้งจังหวัดกว๋างนิงห์ให้แก่นักลงทุนและสถานประกอบการไทย  โดยเฉพาะการแนะนำความสำเร็จที่ได้บรรลุในการปฏิรูประเบียบราชการ การปกป้องบรรยากาศการลงทุน การประกอบธุรกิจ นโยบายของจังหวัดกว๋างนิงห์ในการดึงดูดนักลงทุนในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างซับซ้อน อีกทั้งเป็นโอกาสให้สำนักงานและองค์กรการค้า-เศรษฐกิจระหว่างสองประเทศแลกเปลี่ยนความเห็น ความคิดริเริ่ม เรียนรู้ประสบการณ์เพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาและเสนอแนวทางแก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน ได้มีการจัดการประชุมออนไลน์เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างจังหวัดกว๋างนิงห์กับเมืองภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเปิดการท่องเที่ยวอีกทั้งในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19 ได้รับการควบคุม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด