การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรการให้การช่วยเหลือชาวประมงพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล

(VOVworld) - การจัดการสมัมมนาเป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้แทนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือชาวประมงพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลให้มีประสิทธิภาพในเวลาที่จะถึง

การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรการให้การช่วยเหลือชาวประมงพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล - ảnh 1
ทางวีโอวีมอบเรือประมงให้แก่ชาวประมงจังหวัดกว๋างหงาย

(VOVworld) - การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรการให้การช่วยเหลือชาวประมงพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทและจังหวัดฟู๊เอียนได้มีขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม ณ จังหวัดฟู๊เอียน
บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลไม่เพียงแต่เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่ชาวประมงและประชาชนที่อยู่อาศัยในชายฝั่งทะเลและผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังเพื่อเป้าหมายรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศอีกด้วย ดังนั้นต้องจัดตั้งเขตศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีลักษณะสร้างก้าวกระโดดเพื่อสนับสนุนให้แก่ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลแบบบูรณาการสร้างงานทำให้แก่ชาวประมงในทั่วประเทศ 8 แสน 5 หมื่นคน การจัดการสมัมมนาเป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้แทนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือชาวประมงพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลให้มีประสิทธิภาพในเวลาที่จะถึง สร้างพื้นฐานเพื่อปฏิบัติมติของพรรคและยุทธศาสตร์ทางทะเลเวียดนามจนถึงปี 2020โดยกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องผลักดันการบริหารภาครัฐ การวางผัง การปรับปรุงการประมงขอบเขตการพัฒนาผ่านนโยบายที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การบริการทางทะเล การพัฒนาขบวนเรือที่ทันสมัย รูปแบบการผลิตและการบริหารด้านการประมง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด