การสัมมนาเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยว4จ.คือบั๊กยาง-ท้ายเงวียน-หายเยือง-กว๋างนิงห์

(VOVworld)-ในกรอบของวันงานแห่งวัฒนธรรม กีฬาและท่องเที่ยวชนเผ่าต่างของจังหวัดบั๊กยางครั้งที่6ปี2014 ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยว4จ.คือบั๊กยาง-ท้ายเงวียน-หายเยือง-กว๋างนิงห์

การสัมมนาเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยว4จ.คือบั๊กยาง-ท้ายเงวียน-หายเยือง-กว๋างนิงห์ - ảnh 1
เพลงพื้นเมืองกวานเหาะ หนึ่งในศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดบั๊กยาง

(VOVworld)-ในกรอบของวันงานแห่งวัฒนธรรม กีฬาและท่องเที่ยวชนเผ่าต่างของจังหวัดบั๊กยางครั้งที่6ปี2014 ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยว4จ.คือบั๊กยาง-ท้ายเงวียน-หายเยือง-กว๋างนิงห์ ในการนี้นายเหงวียนเท้จิ๊ง ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมกีฬาและท่อเที่ยวจังหวัดเผยว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวของบั๊กยางมีหลากหลายมากมายและมีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นสระควนเถิ่น สระเกิ๋มเซิน ป่าสงวนแคโร-เอียนตื๋อ เขตท่องเที่ยวลำธารเมอเป็นต้น ดังนั้นควรมีการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดรายการท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้บริการนักท่องเที่ยว

ผ่านการสัมมนานี้ หน่วยงานท่องเที่ยวของท้องถิ่นต่างๆได้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดที่อยู่ในโครงการ อำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือลงทุนพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่หลากหลาย ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว งานด้านการวางแผนการพัฒนาและนโยบายช่วยเหลือสถานประกอบการที่ลงทุนในด้านนี้./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด