การสัมมนาเอเปกเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างงานทำอย่างครอบคลุมในยุคดิจิตอล”

(VOVWORLD) - วันที่ 18 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเอเปกเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างงานทำอย่างครอบคลุมในยุคดิจิตอล”เพื่อส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุในปีเอเปก 2017 เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิตอล มีส่วนร่วมปฏิบัติประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของปีเอเปก 2019 เกี่ยวกับการขยายตัวอย่างครอบคลุมและสังคมดิจิตอล โดยมีตัวแทนองค์การระหว่างประเทศ ประเทศสมาชิกเอเปกและสถานทูตประเทศต่างๆประจำเวียดนามเข้าร่วม
การสัมมนาเอเปกเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างงานทำอย่างครอบคลุมในยุคดิจิตอล” - ảnh 1บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (chinhphu.vn) 

การสัมมนามีขึ้นในปี 2019 ซึ่งเป็นโอกาสรำลึกครบรอบ 30ปีการจัดตั้งเอเปก ดังนั้นนี่ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศสมาชิกเอเปกประเมินผลงานที่ได้บรรลุและวางแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะการขยายตัวอย่างครอบคลุมและยั่งยืน การพัฒนาแหล่งบุคลากร เศรษฐกิจ การเงินและสังคม นาง Rebecca Sta Maria ผู้อำนวยการคณะเลขาธิการเอเปกได้ให้ข้อสังเกตว่า “เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมในภูมิภาค ต้องมีนโยบายด้านการศึกษาและพัฒนาแหล่งบุคลากรที่ถูกต้อง ท่ามกลางความท้าทายต่างๆของยุคดิจิตอลและเศรษฐกิจดิจิตอล เศรษฐกิจเอเปกได้กำหนด 3 ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆคือ งานทำในยุคดิจิตอล การอบรมทักษะต่างๆและกิจกรรมสังคมสงเคาระห์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เอเปกต้องแก้ไขผลกระทบจากยุคดิจิตอลและการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0”

เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกเอเปก เวียดนามกำลังประสบกับอุปสรรคและความท้าทายเกี่ยวกับแหล่งบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ดังนั้น รัฐบาลเวียดนามจึงต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวและปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นยกระดับคุณภาพ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและยั่งยืน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามบุ่ยแทงเซินได้ย้ำว่า“เวียดนามธำรงนโยบายการต่างประเทศที่ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกและการทูตพหุภาคีในเชิงรุก ถือการพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงเป็นหนึ่งใน 3 ก้าวกระโดดที่สำคัญในระยะการพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ของเวียดนาม พวกเราให้คำมั่นกระชับความร่วมมือกับประเทศสมาชิกเอเปกเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ระเบียบวาระการประชุมเอเปกเกี่ยวกับการขยายตัวอย่างยั่งยืนและรอบด้าน การสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอล”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด