การสัมมนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 10 มกราคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น 
การสัมมนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น - ảnh 1ภาพการสัมมนา  (daibieunhandan.vn)

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามโครงการต่างๆที่กำลังได้รับการปฏิบัติในท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามภายใต้การสนับสนุนของญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนร่วมกระชับความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความร่วมมือในทุกด้านระหว่าง 2 ประเทศในเวลาข้างหน้า ในการนี้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นโยบายและรูปแบบการบริหารของญี่ปุ่นเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกระชับความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเวียดนามกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2013 ได้ช่วยยกระดับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเวียดนามในการฝึกอบรมบุคลากร ส่งมอบอุปกรณ์ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย นาย หว่างวันทึก รองอธิบดีทบวงสิ่งแวดล้อมสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของเวียดนามได้เผยว่า“ปัญหาการกำจัดขยะคือปัญหาทั้งในเขตชนบทและเขตตัวเมือง ภายใต้การชี้นำของคณะกรรมการส่วนกลาง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ประสานงานกับหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เช่น องค์การJICA และกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเวียดนามก็ให้ความสนใจต่อการกำจัดขยะ การรีไซเคิลและใช้ประโยชน์จากขยะ โดยในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมเวียดนาม-ญี่ปุ่นครั้งที่ 5 ทางกระทรวงฯมีแนวทางและเสนอให้สถานประกอบการญี่ปุ่นในสังกัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นแนะนำเทคโนโลยีใหม่ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากขยะ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด