การสัมมนา “ จากคำสั่งสอนของลุงโฮสู่จรรยาบรรณวิชาชีพ ”

( VOVworld )-การสัมมนา “ จากคำสั่งสอนของลุงโฮสู่จรรยาบรรณวิชาชีพ ”

การสัมมนา “ จากคำสั่งสอนของลุงโฮสู่จรรยาบรรณวิชาชีพ ” - ảnh 1
การสัมมนา “ จากคำสั่งสอนของลุงโฮสู่จรรยาบรรณวิชาชีพ ”

( VOVworld )-การสัมมนา “ จากคำสั่งสอนของลุงโฮสู่จรรยาบรรณวิชาชีพ ” ที่จัดขึ้น โดยพรรคสาขาสำนักงานส่วนกลางเมื่อเช้าวันที่ ๑ เดือนนี้  ที่ประชุมสัมมนาได้หารือและวิเคราะห์คำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพ และมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  หน้าที่ทางการเมืองและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ขององค์กรพรรคทุกระดับ องค์การมวลชนและสำนักงานส่วนกลางในการสร้างสรรค์และปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพตามแนวคิดของประธานโฮจิมินห์  ที่ประชุมยังเห็นว่า  มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นความต้องการของทุกหน่วยงานในสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานประเมินเจ้าหน้าที่บริหาร ข้าราชการ พนักงานและแรงงาน หากไม่มีมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพก็จะนำไปสู่ความเสื่อมถอยของพวกเขาในขณะปฏิบัติงาน   ที่ประชุมสัมมนายังยืนยันว่า การกำหนดและปฏิบัติมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของเจ้าหน้าที่บริหาร ข้าราชการและแรงงานจะมีส่วนร่วมในการจำกัดจุดอ่อนของงานด้านสร้างสรรค์พรรค ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด