การสัมมนา “สมาคมเกษตรกรเวียดนามเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตเขาและเขตที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย”

(VOVWORLD) -การสัมมนา “สมาคมเกษตรกรเวียดนามเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตเขาและเขตที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย” ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอยในเช้าวันที่ 27 มิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผล 15 ปีการปฏิบัติงานด้านชนกลุ่มน้อยและ 25 ปีการปฏิบัติมติของคณะเลขาธิการเกี่ยวกับงานด้านชนกลุ่มน้อยเผ่าม้ง
การสัมมนา “สมาคมเกษตรกรเวียดนามเข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในเขตเขาและเขตที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย” - ảnh 1 ภาพการสัมมนา (dangcongsan.vn)

ถึงขณะนี้ มีเกษตรกร 2.7 ล้านคนได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีรูปแบบการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้ำปลอดสารพิษตามมาตรฐาน VietGap เกือบ 11,000 รูปแบบ มีรูปแบบการผลิตเชื่อมโยงกับการบริโภคตามห่วงโซ่มูลค่ากว่า 170,000 รูปแบบและมีครอบครัวเกษตรกรกว่า 150,000 ครอบครัวที่ได้รับเงินกู้เพื่อพัฒนาการผลิตรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านด่ง นาย ถ่าวซวนสุ่ง นายกสมาคมเกษตรกรเวียดนามเผยว่า ผลงานดังกล่าวสะท้อนความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และความพยายามของสมาคมเกษตรกรทุกระดับ แต่ยังคงมีหน้าที่เร่งด่วนที่ต้องมีการเข้าร่วมขององค์กรและสมาชิกทุกคนในเวลาข้างหน้า          “ตัวแทนเกษตรกรได้เสนอให้รัฐบาลเน้นลงทุน ยกระดับและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้าแห่งชาติ ระบบน้ำประปาและระบบรดน้ำให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งนี่คือ 3 ด้านที่เกษตรกรต้องการมากที่สุด สมาคมเกษตรกรเวียดนามและรัฐบาลควรประสานงานเน้นลงทุน สนับสนุนการจัดทำและปฏิบัตินโยบายอนุรักษ์และพัฒนาป่า ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงในด้านกลไกการบริหารภาครัฐเกี่ยวกับป่า นอกจากนี้ ควรมีโครงการเฉพาะเพื่อสอนอาชีพให้แก่แรงงานในเขตชนบท โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นชนกลุ่มน้อย”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด