การออกพันธบัตรเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและผลักดันการลงทุนสาธารณะ

(VOVWORLD) -จากการที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  บรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า นครโฮจิมินห์ต้องวางแผนการออกพันธบัตรของทางการท้องถิ่นในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 

การออกพันธบัตรของทางการท้องถิ่นในระยะสั้นก็เพื่อระดมความช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่แรงงานและสถานประกอบการในปี 2020           เพื่อผลักดันการลงทุนสาธารณะ ทางการนครฯควรออกพันธบัตรของทางการท้องถิ่นในระยะกลางและระยะยาวเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักของนครฯที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการได้เนื่องจากประสบปัญหาเงินลงทุน การออกพันธบัตรเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนแผนการเศรษฐกิจต่างๆและรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด