การเจรจากลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านที่มีความอ่อนไหวน้อยในทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 11 – 14 ธันวาคม ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ได้มีการจัดการเจรจารอบที่ 10 กลุ่มปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านที่มีความอ่อนไหวน้อยในทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน

ทั้ง 2 ฝ่ายได้ทวบทวนผลการปฏิบัติงานในปี 2017และวางแผนการปฏิบัติโครงการต่างๆในปี 2018 เช่น โครงการวิจัยหินตะกอนสมัยโฮโลซีน ณ เขตดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำห่ง หรือ แม่นํ้าแดงและเขตดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำฉางเจียง ความร่วมมือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเกาะแก่งในอ่าวทะเลตะวันออก ความร่วมมือวิจัยพันธุ์สัตว์นํ้าและการปกป้องทรัพยากรสัตว์นํ้าในอ่าวทะเลตะวันออก

ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้หารือถึงความร่วมมือในด้านที่มีความอ่อนไหวน้อยในทะเล พร้อมทั้งยํ้าถึงความร่วมมือบนพื้นฐานของการปฏิบัติข้อตกลงระหว่างจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างเสมอภาคเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและสอดคล้องกับแหล่งพลังของแต่ละฝ่าย มีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับจีนและเห็นพ้องกันว่า จะจัดการเจรจารอบที่ 11 ณ ประเทศเวียดนามในปี 2018.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด