การเจริญเติบโตของผลิตภาพต้องมีบทบาทหลักในยุทธศาสตร์พัฒนาเวียดนามในทศวรรษหน้า

(VOVWORLD) - วันที่ 27 พฤษภาคม ธนาคารโลกหรือ WB ประจำเวียดนามได้ประกาศรายงาน “เวียดนามที่คล่องตัว: สร้างพื้นฐานให้แก่เศรษฐกิจที่มีรายได้สูง”ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่รัฐบาลเวียดนามกำลังจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคม 10 ปีตั้งแต่ปี 2021-2030และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2021-2025 

รายงานได้มีข้อเสนอแนะ นโยบายช่วยให้เวียดนามธำรงการขยายตัวที่มีคุณภาพสูงผ่านสถานประกอบการที่คล่องตัวมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ แรงงานฝีมือดีและมุ่งสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นาย Ousmane Dione ผู้อำนวยการ WHO ประจำเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า “รายงานแสดงให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาของเวียดนามในทศวรรษหน้าต้องถือการ เจริญเติบโตของผลิตภาพเป็นสำคัญ บนพื้นฐานการประเมินในรายงานเวียดนามปี 2035 ประสบการณ์พัฒนาของเวียดนามและบทเรียนจากประเทศต่างๆ เวียดนามต้องมีความสมดุลระหว่างการจัดสรรเงินทุน 4 ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเงินลงทุนภาคเอกชน เงินลงทุนภาครัฐ ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งความสมดุลนี้ขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถในการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์และการปฏิรูปกลไกและตลาดของประเทศ”

รายงานของ WB เสนอให้เวียดนามต้องเน้นพัฒนาสินทรัพย์ที่เป็นต้นทุน โดยเน้นถึงด้านต่างๆ เช่น สำหรับสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมการแข่งขัน อำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการเจาะและสามารถออกจากตลาดได้โดยง่ายเพื่อค้ำประกันแหล่งพลังที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 2 คือสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ต้องยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืนของโครงสร้างพื้นฐาน 3 คือ สำหรับแรงงานที่มีฝีมือดี ต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โครงการฝึกอบรมเทคนิกและการฝึกสอนอาชีพ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด