การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ

(VOVWORLD) - วันที่ 16 กันยายน ณ กรุงฮานอย หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามหรือวีซีซีไอ กองทุนเอเชียประจำเวียดนามได้ประกาศรายงานประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อสถานประกอบการเวียดนามภายใต้หัวข้อ “ปรับตัวเพื่อความสำเร็จ: ประเมินผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อสถานประกอบการเวียดนาม”

สิ่งพิมพ์ได้รวบรวมความคิดเห็นของสถานประกอบการทั่วประเทศ 10,400 แห่งเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตและประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องนี้ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสถานประกอบการมากที่สุด โดยรายงานได้แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจในหลายด้านของสถานประกอบการ เช่น การชะลอการผลิตและประกอบธุรกิจ การลดกำลังการผลิต กำไรลดลง ชะลอการขนส่งและขาดแคลนแหล่งจัดสรรวัตถุดิบ เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด