การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล: พลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนา

(VOVWORLD) - หนึ่งในก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกระบุในมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 คือการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียงและทันสมัยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาระบบดิจิทัลแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล: พลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนา - ảnh 1(IADB)


มติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงการกำหนดแนวทางและเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2021-2025 การกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศในช่วงปี 2021-2030 และหน้าที่สำคัญ 6 ประการของสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 โดยมติระบุถึง 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ นั่นคือการปรับปรุงกลไกพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ โดยก่อนอื่นคือกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม การเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารประเทศตามแนวทางที่ทันสมัยและแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียงและทันสมัยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนากิจการสำคัญของประเทศ ทั้งด้านการคมนาคมและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม สร้างพื้นฐานในการพัฒนาระบบดิจิทัลแห่งชาติเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล

บรรดาผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นว่า ภายหลังช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชาติ ในปี 2021และในช่วงปี 2021-2025 เป็นช่วงเวลาเพื่อเร่งดำเนินการและมาตรการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ ด้วย 3 เสาหลักของการพัฒนาระบบเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลแห่งชาติคือ รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศเดินหน้าของโลกที่ได้จัดทำโครงการเชิงวิชาการเกี่ยวกับพัฒนาระบบดิจิทัลแห่งชาติที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาของประเทศในยุคใหม่ โดยมีวิสัยทัศน์ 10 ปีซึ่งจะเปลี่ยนแปลงประเทศในทุกด้านผ่านเป้าหมายต่างๆเช่น การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาเวียดนามให้ติดหนึ่งใน 50 ประเทศชั้นนำด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี 2030 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนร่วมร้อยละ 30 ของจีดีพี สัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลในแต่ละอุตสาหกรรมและสาขาบรรลุอย่างน้อยร้อยละ 20 เพิ่มผลิตภาพแรงงานต่อปีอย่างน้อยร้อยละ 8 สำหรับการพัฒนาสังคมดิจิทัล อัตราประชากรที่มีบัญชีชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าร้อยละ 80 และเวียดนามติดกลุ่ม 30 ประเทศชั้นนำด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอินเตอร์เนต

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล: พลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนา - ảnh 2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เหงียนแหม่งหุ่ง (vnexpress.net)

ตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เหงียนแหม่งหุ่ง  ด้วยก้าวเดินเชิงยุทธศาสตร์นี้ เวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่ตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดิจิทัลพร้อมกับประเทศที่ก้าวหน้าในโลก ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อให้เวียดนามเป็นฝ่ายรุกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสของการปฏิวัติทางเทคโนโลยี

 “พวกเราเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะโลกมีเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ ผู้ที่มีความสามารถในโลกและอุตสาหกรรมใหม่ๆจะปรากฏขึ้น และเวียดนามจะเป็นศูนย์กลางในการสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการส่งออก นี่เป็นวิธีการเข้าถึงที่เหมาะสมในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 และรูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่”.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด