การเสวนาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศจนถึงปี 2025 และ 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045

(VOVWORLD) -เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การจัดทำร่างเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เช้าวันที่ 10 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาประเทศจนถึงปี 2025 และ 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045”
การเสวนาเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศจนถึงปี 2025 และ 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 - ảnh 1ภาพของการเสวนา 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงวียนซวนทั้ง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรค ประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางและผู้อำนวยการสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้อ้างคำกล่าวของท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนามว่า เอกสารฉบับนี้ต้องระบุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศเวียดนามจนถึงกลางศตวรรษ เน้นถึงกิจกรรมรำลึกครบรอบ 100 ปีวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในปี 2030 และการรำลึกครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งประเทศ ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีและ 10 ปี วิสัยทัศน์ถึงปี 2045 ถือว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

  ในการนี้ บรรดาสมาชิกของกลุ่มปฏิบัติงานอนุกรรมการเศรษฐกิจ-สังคมและอนุกรรมการจัดทำเอกสาร บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้หารือและเห็นพ้องเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในร่างเอกสารเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด