การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 10 ปี 2014 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

(VOVworld) –ทีมเวียดนามได้อันดับหนึ่ง คว้าได้ 15 เหรียญทอง 6 เหรียญเงินและ 7 เหรียญทองแดง รองลงมาคือทีมมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว บรูไน กัมพูชาและพม่า
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 10 ปี 2014 ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม - ảnh 1
(VOVworld) – การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 10 ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคมที่แข่งขันใน 25 สาขาอาชีพได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลสำเร็จอย่างงดงามเมื่อค่ำวันที่ 28 ตุลาคมโดยทีมเวียดนามได้อันดับหนึ่ง คว้าได้ 15 เหรียญทอง 6 เหรียญเงินและ 7 เหรียญทองแดง รองลงมาคือทีมมาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ลาว บรูไน กัมพูชาและพม่า นี่คือโอกาสเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการฝึอสอนอาชีพเพื่อเข้าถึงรูปแบบการฝึกสอนอาชีพที่ทันสมัย ทักษะความสามารถที่ยอดเยี่ยม การใช้วัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆในภูมิภาคและโลกเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติเกี่ยวกับคุณภาพแหล่งบุคลากรเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละประเทศและประชาคมอาเซียนให้ประสบความสำเร็จ ในการกล่าวปราศรัยในพิธีปิดงานซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามเมื่อค่ำวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ท่าน หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมความพยายามของคณะกรรมการจัดงาน บรรดาผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้มีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 10 ปี 2014 ณ ประเทศเวียดนาม บรรดาผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้เชี่ยวชาญจาก 10 ประเทศในภูมิภาค ประเทศผู้สังเกตการณ์และองค์การระหว่างประเทศได้นำน้ำใจที่อบอุ่นมาสู่เวียดนาม มีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือ สัมพันธไมตรีที่มีมาช้านานระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ท่าน หวูดึ๊กดามได้ย้ำว่าผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างมีความหลงไหลในการทำงาน พยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาตนเอง นั้นคือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ เป็นตัวอย่างให้แก่ทั้งเยาวชนในการเลือกสาขาอาชีพและพวกเราทุกคน พวกเราต้องปรับปรุงตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อปฏิบัติงานที่ได้เลือกเป็นอย่างดี ยืนยันถึงคุณค่าของตนเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น”
ในพิธีปิดงาน เวียดนามได้ส่งต่อธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้แก่มาเลเซียซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 11 ในปี 2016./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด